Szkoda całkowita – co to?

Ubezpieczyciel może na bazie wykonanych poprzez siebie opinii oraz obliczeń przyjąć, iż naprawa samochodu po szkodzie jest nierentowna czy niewykonalna. Wówczas odmawia pokrycia wydatków naprawy uznając, iż powstała szkoda całkowita. Pojęcie to zaistniało w praktyce ubezpieczeniowej oraz dotyczy zarówno strat likwidowanych poprzez ubezpieczycieli w ramach ubezpieczeń OC, jak również AC. We współzależności od typu ubezpieczenia na bazie którego żąda się zapłaty zadośćuczynienia, zasady rządzące kwalifikowaniem szkody jako całkowitej są przeróżne.

Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita (https://superpolisa.pl/faq/szkoda-calkowita-jak-jest-liczona-wysokosc-odszkodowania/) jest ustalana w sytuacji, kiedy przywrócenie pojazdu do sprawności przed wypadkiem jest niewykonalne lub nieekonomiczne. Należałoby zaznaczyć, iż szkoda całkowita OC natomiast AC to całkowicie odmienna sytuacja. Jeżeli chodzi o polisę OC to ubezpieczyciel orzeka szkodę całkowitą, jeżeli wydatki naprawy przewyższają cenę auta przed zdarzeniem samochodowym. Tymczasem szkoda całkowita AC w zdecydowanej większości wypadków ma to miejsce wówczas, gdy wydatki naprawy przewyższają 70% ceny konkretnego samochodu w dniu szkody.

W trakcie eliminacji szkody należy pamiętać, że ubezpieczyciel wielokrotnie wykorzystuje niedozwolone praktyki polegające na obniżeniu ceny samochodu, który nie jest zniszczony. Ustalenia ubezpieczyciela nie są ostateczne, natomiast osoby pokrzywdzone mogą nie zgodzić się z jego decyzją oraz podjąć prawne kroki w celu podważenia ustaleń ubezpieczyciela. Przede wszystkim można pokazać, że cena samochodu nieuszkodzonego, więc sprzed wypadku jest większa aniżeli cena określona poprzez ubezpieczyciela. Wycenę samochodu może wykonać niezależny oraz bezstronny rzeczoznawca.

Szkoda całkowita natomiast szkoda częściowa

Należałoby wiedzieć, iż w ubezpieczeniach komunikacyjnych mamy dwie opcje ocenienia zniszczeń samochodu: szkodę częściową oraz całkowitą. Szkoda częściowa jest wówczas, kiedy cena napraw nie przewyższy blisko 70% wartości samochodu. W wypadku uszkodzeń poniżej tej ceny samochód będzie naprawiany na warunkach sprecyzowanych w polisie.

Po eliminacji szkody całkowitej

Samochód po eliminacji straty całkowitej jest do dyspozycji posiadacza, natomiast jego możliwa suma zbycia jest już wliczona jako odliczenie od wydanej stawki ubezpieczenia. Jeśli kierowca zastanawia się, co dalej robić z wrakiem, to nie opłaca się pojazdu poddawać kasacji, jednak po prostu należy go sprzedać. Na rynku działa dużo spółek, które zajmują się taką usługą jak skup aut używanych oraz w ich propozycji występuje też skup aut powypadkowych. Odmienna propozycja to rozebranie auta na części oraz sprzedawanie ich pojedynczo, np. na Allegro czy OLX. Należy natomiast tu zainwestować dużo czasu oraz rzadko się to opłaca.